Discourses of Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj Year 2012

 Discourse by Baba Hardev Singh Ji Maharaj: Year 2012
December 16: Delhi, Samagam Ground, Opp Nirankari Sarovar (Bhakti Purv Samagam) Play
December 12: Punjab, Hoshiarpur Play
December 10: Punjab, Pathankot Play
December 07: Punjab, Patran Play
September 25: Punjab, Jalalabad Play
September 24: Punjab, Budhlada Play
July 01: Uttarakhand, Mussoorei Play
May 25: Uttar Pradesh, Sujti Village Play
April 24: Delhi -Manav Ekta Diwas (Human Unity Day) Play
March 04: Haryana, Gannaur, State-level Nirankari Sant Samagam -Guru Vandana Prog Play
March 04: Haryana, Gannaur, State-level Nirankari Sant Samagam -Day 2 Play
March 04: Haryana, Gannaur, State-level Nirankari Sant Samagam -SD Rally Play
March 03: Haryana, Gannaur, State-level Nirankari Sant Samagam -Day 1 Play
February 19: Durg, Chhattisgarh -State-level Samagam (Guru Vandana) Play
February 19: Durg, Chhattisgarh -State-level Samagam (Day 2) Play
February 18: Durg, Chhattisgarh -State-level Samagam (Day 1) Play
February 05: Bengaluru, Karnataka Play
January 23: Mumbai, Maharashtra, 45th State-level Samagam -Guru Vandana Play
January 22: Mumbai, Maharashtra, 45th State-level Samagam -Day 3 Play
January 21: Mumbai, Maharashtra, 45th State-level Samagam -Day 2 Play
January 21: Mumbai, Maharashtra, 45th State-level Samagam -Sewa Dal Rally Play
January 20: Mumbai, Maharashtra, 45th State-level Samagam -Day 1 Play
January 20: Mumbai, Maharashtra, 45th State-level Samagam -Message to Mankind Play
January 15: Delhi, Bhakti Parv Samagam Play
January 01: Delhi, Ground No 2, Opp. Nirankari Sarovar Play

alt Nirankari Baba Hardev Singh Discourses