53rd State-level Nirankari Sant Samagam Maharashtra, Nasik